Prices

Reimbursement

Osteopathy is not covered by the public health insurance in Danmark. There is NO need for a referral from a general practitioner to be treated at our clinic.

“danmark” Private Health Insurance

If you are covered by ‘denmark’, you will receive a reimbursement for osteopathic treatment as follows:

Physiotherapy: First consultation: 133 kr
Physiotherapy: Follow-up consultations: 88 kr
Osteopathy: First consultation: 150 kr
Osteopathy: Follow-up consultations: 100 kr

Insurance companies

Many insurance companies reimburse osteopathy and physiotherapy treatment partly or fully.

Please contact your insurance company prior to your treatment!

Online booking and Cancellation

It is very easy to book, reschedule and cancel your appointments online.
Cancellations must be made online with at least 24 hour notice to avoid full payment for the consultation.

stress

Adults & children over 12 years. Including taking osteopathic notes, follow-up on treatment plan & questions

Hanna

First consultation WOMEN 60 min / 1.320 kr.
Follow-up consultations WOMEN 60 min / 1.220 kr.
Follow-up consultations WOMEN 45 minutter / 995 kr.
Follow-up consultations WOMEN 30 minutter / 795 kr.

Mette, Safran, Malene, Louise, Christina, Mette Line and Balida

First consultation teenagers & adults 45 min/900 kr
Follow-up consultations teenagers & adults 45 min/795 kr
Follow-up consultations teenagers & adults 30 min/700 kr

Mie & Marie-Luise

First consultation teenagers & adults 45 min / 995 kr
Follow-up consultations teenagers & adults 45 min / 995 kr
Follow-up consultations teenagers & adults 30 min / 795 kr

Trine (Aut. physiotherapist and master’s student in osteopathy)

First consultation teenagers & adults 60 min / 700 kr
Follow-up consultations teenagers & adults 45 min / 600 kr

 

Baby & children 0-12 years

Including taking osteopathic notes, follow-up on treatment plan & questions.

Mette, Safran, Malene, Louise, Christina, Mette Line & Balida

First consultation baby & children 45 min / 900 kr
Follow-up consultations baby & children 45 min / 795kr
Follow-up consultations baby & children 30 min / 700 kr

Mie & Marie-Louise

First consultation baby & children 45 min / 995 kr
Follow-up consultations baby & children 45 min / 995kr
Follow-up consultations baby & children 30 min / 795 kr

TRINE (aut. Physopterapist and Master student of Osteopathy)

First consultation baby & children 60 min / 700 kr
Follow-up consultations baby & children – 45 min / 600 kr

Didde

First consultations baby & children – 60 min / 1499 kr
Follow-up consultation baby & children – 30 min / 775 kr
Follow-up consultations baby & children – 45 min / 1099 kr
Home visit consultations baby & children – 60 min / 2400 kr + transport fee
Text Didde directly on +45 61707007

Priser

Tilskud til behandling

Ingen henvisning

Vi er IKKE en del af den offentlige sygesikring.
Det vil sige, at henvisning fra egen læge ikke er påkrævet for at blive behandlet.

Sygeforsikringen “danmark”

Sygeforsikringen “danmark” giver tilskud med følgende takster til deres medlemmer:

Fysioterapi: Første konsultation: 133 kr
Fysioterapi: Opfølgende konsultationer: 88 kr
Osteopati: Første konsultation: 150 kr
Osteopati: Opfølgende konsultationer: 100 kr

Forsikringsselskaber

Flere dækker osteopati via sundhedsforsikring eller ulykkesforsikring.
Kontakt dit forsikringsselskab inden behandling.

Flere dækker fysioterapi uden overenskomst med sygesikringen.
Kontakt dit forsikringsselskab inden behandling

Afbud

Afbud skal ske online senest 24 timer inden behandling ellers opkræves normalt honorar for behandlingen.

stress

Voksne & børn over 12 år. Inklusiv journalføring, opfølgning på behandlingsplan, klientskift samt evt. fokusøvelser

Hanna

First consultation WOMEN 60 min / 1.320 kr.
Follow-up consultations WOMEN 60 min / 1.220 kr.
Follow-up consultations WOMEN 45 minutter / 995 kr.
Follow-up consultations WOMEN 30 minutter / 775 kr.

Mie, Mette, Marie-Louise, Safran, Malene & Louise (fra 01/01-22)

Første konsultation teenagere & voksne 45 min / 900 kr
Opfølgende konsultation 45 min / 775 kr   |   795 kr
Opfølgende konsultation 30 min / 600 kr.   |    700 kr

Balida (autoriseret fysioterapeut og masterstuderende i osteopati) | fra 01/01-22 (Aut. fysioterapeut og masterstud. i osteopati)

Første konsultation teenagere & voksne 45 min / 775 kr
Opfølgende konsultation teenagere & voksne – lang 45 min / 650 kr
Opfølgende konsultation teenagere & voksne – normal 30 min / 450 kr   |    500 kr

Baby & børn 0-12 år

Den afsatte tid indbefatter klientskift, journalskrivning samt spørgsmål.

Mie, Mette, Marie-Louise, Safran, Malene & Louise (fra 01/01-22)

Første konsultation baby & børn 45 min / 775 kr    |    900 kr
Opfølgende konsultation baby & børn 45 min / 775    |     795 kr
Opfølgende konsultation baby & børn 30 min / 600 kr    |     700 kr

Balida (autoriseret fysioterapeut og masterstuderende i osteopati) | fra 01/01-22 (Aut. fysioterapeut og masterstud. i osteopati)

Første konsultation baby & børn 60 min / 650 kr
Opfølgende konsultation baby & børn – lang 45 min / 650 kr
Opfølgende konsultation baby & børn – normal 30 min / 450 kr    |   500 kr

Didde

First consultations baby & children – 60 min / 1400 kr

Follow-up consultation baby & children – 30 min / 775 kr

Follow-up consultations baby & children – 45 min / 995 kr

Acute consultations baby & children – 60 min / 2400 kr
Text Didde directly on +45 61707007